Showing 8 Result(s)

QuickSpace

Year 2016 Platform Web & Mobile Responsive Typeface Poppins Role UiUx Lead BRIEFQuickSpace là nền tảng thương mại cung cấp các Template và Plug-in đa dạng chủ đề với giao diện đẹp mắt, tính năng thân thiện cho người sử dụng WordPress. DISCOVERKhách hàng tìm kiếm và mua các templates theo những chủ đề đã …